wifi 6 sẽ sớm đạt đến băng tần 6GHz, lấy tên là Wi-Fi 6E


Lưu ý: Trong chủ đề sắp đọc tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về: wifi 6 sẽ sớm đạt đến băng tần 6GHz, lấy tên là Wi-Fi 6E

Sau Liên minh WiFi cuối cùng quyết định làm cho danh pháp của các thế hệ internet không dây khác nhau trở nên dễ hiểu hơn, tổ chức sẽ cần bắt đầu làm phức tạp mọi thứ một lần nữa với sự xuất hiện của Wi-Fi 6Emột phiên bản mới của wifi 6🇧🇷 Phiên bản Wi-Fi mới này 6 sẽ được thiết lập để có thể phân biệt các thiết bị mới sẽ tương thích với một dải tốc độ khác, 6GHz🇧🇷

wifi 6 là tên thương mại của chuẩn không dây 802.11ax và tương thích với 2.4GHz và 5GHz🇧🇷 Wi-Fi 6E sẽ thêm 6GHz vào các tùy chọn, nhưng mặc dù đã có tên nhưng băng tần vẫn chưa được quy định chính xác nên sẽ còn một thời gian nữa chúng ta mới thấy những thiết bị đầu tiên tận dụng được tốc độ bổ sung. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không đợi quá lâu, vì FCC, cơ quan quản lý viễn thông Hoa Kỳ, đã sớm cho thấy ý định điều chỉnh 6GHz.

Theo Liên minh Wi-Fi, tổ chức của các công ty đặt ra các tiêu chuẩn công nghệ, Wi-Fi 6E tương thích với 6GHz sẽ đặc biệt quan trọng đối với việc sử dụng VR và ARsẽ tận dụng băng thông cao hơn để tiêu thụ nhiều dữ liệu.

Nguồn: Neowin

🇧🇷

Những bài viết liên quan

Back to top button