Pokemon Go Spotlight Hour With Onix

Giảng viên, sự kiện Spotlight Hour đầu tiên sẽ được phát hành vào ngày hôm nay 4 và sẽ chỉ kéo dài một giờ. Nói chính xác hơn, đó là ngày hôm nay, với sự kiện Giờ nổi bật bắt đầu từ 6 PM cho đến 7 Thủ tướng địa phương. Trong thời gian này, người chơi trên toàn thế giới sẽ thấy Onix thường xuyên hơn, vì đây là sự kiện Spotlight Hour đầu tiên Pokemon.

Bạn đã sẵn sàng cho hoạt động đáng ngạc nhiên này? Vâng, ổn định chàng trai trẻ, kỹ năng đào tạo của bạn sắp được làm giàu ngày hôm nay.

Rằng tất cả bây giờ, chúc may mắn và hãy để bắt được tất cả!

Những bài viết liên quan

Back to top button