Kết quả Intel Q4 FY 2019: Kỷ lục quý, Năm kỷ lục

Hôm nay Intel đã công bố thu nhập của họ trong quý IV năm tài chính 2019 của họ. Về doanh thu, Intel có doanh thu Q4 cao nhất từ ​​trước đến nay, đạt 20 đô la.2 tỷ, và năm tài chính 2019 đầy đủ, là 72 tỷ đô la. Trên cơ sở hàng năm, kết quả đã tăng lên 8% và 2% tương ứng. Lợi nhuận Intel Intel đã trượt một chút mặc dù, giảm 1.4% đến 58.8% doanh thu. Thu nhập hoạt động trong quý là $6.8 tỷ, lên 9% so với năm ngoái và thu nhập ròng đã tăng 33% lên $6.9 tỷ. Điều này dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phần của $1.58, tăng 40% so với một năm trước.

Kết quả tài chính Intel Q4 2019 (GAAP)
Quý 4 năm 2014Quý 3 năm 2014Quý 4/2018
Doanh thu$ 20,2B$ 19,2B$ 18,7B
Thu nhập hoạt động$6.8B$6.4B$6.2B
Thu nhập ròng$6.9B$6.0B$5.2B
Tỷ suất lợi nhuận gộp58.8%58.9%60.2%
Doanh thu nhóm máy tính của khách hàng$ 10,0B+3%+2%
Doanh thu nhóm trung tâm dữ liệu$7.2B+ 12%+ 19%
Doanh thu Internet of Things$1.16B+ 16%+ 16%
Doanh thu Mobileye$ 229M+ 14%+ 20%
Nhóm giải pháp bộ nhớ không bay hơi$1.2B-7.7%+ 10%
Nhóm giải pháp lập trình$ 505Mbằng phẳng-17%

Nhóm máy tính khách hàng Intel, hay CCG, có doanh thu 10 đô la.0 tỷ cho quý, tăng 2% từ một năm trước. Intel quy sự tăng trưởng cho doanh số modem và khối lượng nền tảng máy tính để bàn. Intel tất nhiên sẽ rời khỏi mảng kinh doanh modem 5G, nhưng sẽ duy trì các dịch vụ kết nối khác trong CCG, chẳng hạn như các sản phẩm Wi-Fi của họ. Khối lượng nền tảng máy tính xách tay đã giảm 1% trong quý này, với giá bán trung bình không đổi, nhưng khối lượng nền tảng máy tính để bàn đã tăng 7%, nhưng giá bán trung bình giảm 4%. Intel đã nói rằng họ đang mong đợi sự thiếu hụt chip của họ sẽ chấm dứt vào cuối năm tài chính này.

Tập đoàn trung tâm dữ liệu Intel cùng có doanh thu $7.2 tỷ, tăng 19% so với một năm trước. Trung tâm dữ liệu đã bán được khối lượng đơn vị nhiều hơn 12% trong quý này so với Q4 2018 và cũng được thêm vào 5Giá bán trung bình hơn% trên mỗi đơn vị, do đó, nhóm Intel DC DCG vẫn rất khỏe mạnh.

Internet of Things, bao gồm Mobileye, đạt doanh thu $10,16 tỷ, tăng từ 999 triệu đô la một năm trước. IoT đã tăng 13%, chiếm $ 920 triệu doanh thu đó và Mobileye tăng 31% lên 240 triệu đô la.

Lưu trữ không biến động có doanh thu $1.2 tỷ cho quý này, tăng 10% so với một năm trước mà Intel đang đóng góp cho cả sự tăng trưởng bit của NAND và Optane.

Lưu trữ có thể lập trình là một lĩnh vực mà Intel có doanh thu giảm, giảm 17% so với năm trước xuống còn 50 triệu đô la, không có lời giải thích nào được đưa ra, nhưng rõ ràng các GPU có nhu cầu ngắn hơn.

Hướng tới Q1 2020, Intel dự kiến ​​sẽ có khoảng 19 đô la.0 tỷ doanh thu trong quý, với thu nhập trên mỗi cổ phần là $1.23.

Nguồn: Quan hệ nhà đầu tư Intel

Những bài viết liên quan

Back to top button