Instituto TIM cung cấp các khóa học miễn phí liên quan đến tinh thần kinh doanh và trò chơi


Lưu ý: Trong chủ đề sắp đọc tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về: Instituto TIM cung cấp các khóa học miễn phí liên quan đến tinh thần kinh doanh và trò chơi

Instituto TIM đang cung cấp một số khóa học miễn phímiễn phí và từ xa với TIM Tec🇧🇷 Nội dung có sẵn nhằm vào các lĩnh vực khác nhau như tinh thần kinh doanh, cấu trúc web, lập trình, sản xuất văn bản, lập trình ngôn ngữ java, lập trình trò chơi và xử lý hình ảnh.

Viện TIM – TIM Tec

Sáng kiến ​​này nhằm giúp đỡ trong thời điểm cách ly xã hội để chống lại sự lây truyền của vi-rút corona mới. Các khóa học dựa trên ba trụ cột – phần mềm miễn phí, sản xuất khóa học và quan hệ đối tác với các tổ chức giáo dục. Sáng kiến ​​này dựa trên khái niệm MOOC (Massive Open Online Course): bất kỳ ai cũng có thể truy cập công cụ thông qua trang web và tham gia các khóa học miễn phí.

Vì nó là phần mềm miễn phí nên các trường học, trường đại học và tập thể cũng có thể cài đặt nền tảng này một cách tự động. TIM Tec hiện có 30 khóa học khác nhau, được phát triển bởi các chuyên gia do Viện TIM lựa chọn dựa trên hướng dẫn của Ban Thư ký Giáo dục Công nghệ và Chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục (Setec/MEC).

Dự án này bắt đầu vào năm 2013 với mục đích phát triển một nền tảng ảo cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí về công nghệ.

Đối với những người quan tâm và muốn truy cập các khóa học, tất cả nội dung đều có sẵn trực tuyến thông qua trang web cursos.timtec.com.br. Vào cuối mỗi khóa học, sinh viên đủ điều kiện và nhận được một chứng chỉ 40 giờ🇧🇷

🇧🇷

Những bài viết liên quan

Back to top button