Chỉ in Chọn các ô trong trang tính bằng cách xác định vùng in trong Excel

Một bảng tính MS Excel có thể có một nghìn hàng và một nghìn cột. Các thanh cuộn ngang và dọc, thanh địa chỉ ô, chưa kể đến các điều khiển thu phóng, giúp bạn dễ dàng điều hướng một trang tính lớn. Vấn đề là bạn càng có nhiều hàng và cột trong trang tính của mình thì bạn càng khó in nó hơn. Quản lý việc in một bảng tính Excel lớn là gần như không thể. Xem trước bản in không cung cấp nhiều công cụ để trợ giúp bạn và thường khó xác định ô nào sẽ xuất hiện trên một trang và ô nào sẽ chuyển sang trang tiếp theo. Kết hợp điều đó với rất nhiều hàng và cột và bạn đã có trong tay một mớ hỗn độn. Nếu bạn có một bảng tính Excel lớn mà bạn chỉ muốn in một phần nhỏ nhưng không gặp nhiều rắc rối, đây là cách bạn có thể yêu cầu chương trình chỉ in các ô được xác định trước.

MS Excel bao gồm một công cụ gọi là “vùng in”. Nó có sẵn trong MS Excel 2007 trở lên và cho phép bạn xác định các ô sẽ được in. Để thiết lập, hãy chọn các ô bạn muốn in. Chuyển đến tab Bố cục trang và tìm menu thả xuống “Khu vực in” trong bộ công cụ “Trang”. Từ menu thả xuống, chỉ cần nhấp vào “Đặt vùng in”. Vùng in sẽ được đặt thành các ô đã chọn. Một đường viền màu xám sẽ xuất hiện xung quanh chúng.

Bạn có thể xác định lại vùng in bao nhiêu lần tùy thích, nhưng điều đáng nói là nếu vùng in lớn, các hàng và cột sẽ tiếp tục tràn sang các trang khác sau khi in. Đây là một giải pháp hoạt động tốt khi bạn cần in nhanh. Để đặt lại vùng in, chỉ cần chọn “Xóa vùng in” từ cùng menu thả xuống như trong ảnh chụp màn hình ở trên.

Những bài viết liên quan

Back to top button