Cách di chuyển cuộc trò chuyện từ hộp thư đến của bạn sang hộp thư đến đã lọc trên Facebook Messenger

Facebook Messenger có hai hộp thư đến khác nhau cho mỗi người dùng; hộp thư đến chính và hộp thư đến đã lọc của bạn. Hộp thư đến chính là nơi gửi thư từ các liên hệ của bạn và yêu cầu nhận thư từ những người trong vòng kết nối của bạn sẽ chuyển đến đó. Tin nhắn được lọc chỉ có vậy; những người đang cố liên lạc với bạn và bạn có thể bỏ qua họ nếu muốn. Bạn sẽ không nhận được thông báo cho đến khi bạn không bao giờ chấp nhận yêu cầu và phản hồi. Nếu muốn, bạn có thể chuyển cuộc trò chuyện từ hộp thư đến sang hộp thư đến đã lọc. Tốt hơn là tắt tiếng cuộc trò chuyện vì bạn vẫn nhận được thông báo trò chuyện bị tắt tiếng.

Nếu người gửi không phải là bạn bè, họ sẽ không thể thấy trạng thái hoạt động của bạn và cho dù họ có phải là bạn bè hay không, họ sẽ không biết liệu tin nhắn đã được gửi hay đã đọc cho đến khi bạn chấp nhận.

Hộp thư đến hộp thư đến đã lọc

Bạn có thể chuyển cuộc hội thoại từ hộp thư đến sang hộp thư đến đã lọc từ cả giao diện web Facebook Messengercũng như các ứng dụng di động.

Facebook Messenger mạng

chuyến thăm Facebook Messenger và chọn chuỗi hội thoại mà bạn muốn chuyển từ hộp thư đến sang hộp thư đến đã lọc. Ở bên phải, bạn sẽ thấy một tập hợp các điều khiển và tên của liên hệ/hồ sơ. Có một nút bánh răng bên cạnh nó. Nhấp vào nó và chọn “Bỏ qua tin nhắn” từ menu mở ra.

Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận thông báo rằng bạn sẽ di chuyển chuỗi hội thoại. Chấp nhận điều này và chủ đề sẽ được di chuyển.

Để hoàn tác việc này, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên trái Facebook Messenger và chọn Yêu cầu tin nhắn. Tìm tùy chọn Tin nhắn đã lọc trong danh sách các tin nhắn đã lọc và nhấp vào tùy chọn đó. Tìm chuỗi hội thoại được gửi đến hộp thư đến đã lọc của bạn, chọn chuỗi đó và nhấp vào Trả lời. Bạn không thực sự phải trả lời tin nhắn. Chỉ cần một lần bấm nút để quay lại hộp thư đến của bạn.

ứng dụng Facebook Messenger

Quá trình di chuyển cuộc hội thoại từ Hộp thư đến sang Hộp thư đến đã lọc ít nhiều giống nhau trong ứng dụng Android và iOS. mở ứng dụng Messenger trên thiết bị của bạn và nhấn vào cuộc hội thoại bạn muốn chuyển. Nhấn vào tên của liên hệ ở trên cùng và trên trang chi tiết liên hệ, hãy cuộn xuống. Bạn sẽ thấy tùy chọn Bỏ qua tin nhắn. Nhấn vào nó và chấp nhận thông báo xác nhận.

Để hoàn tác thay đổi này, hãy chuyển đến tab Mọi người và nhấn vào nút Yêu cầu ở trên cùng. Cuộn xuống phần Tin nhắn đã lọc và nhấn vào tin nhắn bạn muốn chuyển trở lại hộp thư đến chính của mình. Nhấn vào Trả lời và nó sẽ trở lại hộp thư đến chính của bạn.

Những bài viết liên quan

Back to top button