Cách chia sẻ thư mục ổ iCloud trên iPhone, iPad và Mac

Apple cuối cùng đã thêm chia sẻ thư mục iCloud Drive với iOS 13.4iPadOS 13.4 và macOS Catalina 10.15.4. Nếu bạn đã sử dụng Dropbox hoặc Google Drive vì một lý do nào đó, giờ đây bạn hoàn toàn có thể chuyển sang iCloud Drive.

Cách chia sẻ thư mục ổ iCloud trên iPhone và iPad

Bạn có thể truy cập các thư mục iCloud Drive từ ứng dụng Tệp trên iPhone hoặc iPad. Các tùy chọn chia sẻ hiện cũng khả dụng trong ứng dụng Tệp.

Mở ứng dụng Tệp và chạm vào nút “Duyệt qua” ở cuối màn hình để xem các tệp của bạn.

Chọn “iCloud Drive” từ danh sách Vị trí.

Chọn iCloud Drive từ Vị trí

Bây giờ hãy tiếp tục và tìm thư mục bạn muốn chia sẻ.

Nếu đó là một thư mục mà bạn muốn chia sẻ, chỉ cần nhấn và giữ biểu tượng thư mục.

Nhấn và giữ một thư mục

Chọn “Chia sẻ” từ menu ngữ cảnh.

Chọn Chia sẻ từ menu thư mục

Nếu bạn muốn chia sẻ nhiều thư mục với nhau, hãy chạm vào “Chọn” ở góc trên bên phải, chọn thư mục rồi chạm vào “Chia sẻ”. Thao tác này sẽ hiển thị bảng chia sẻ.

Vuốt lên trên danh sách các tùy chọn trong Bảng chia sẻ và nhấn “Thêm người”.

Nhấn vào Thêm người từ Bảng chia sẻ

Bây giờ bạn sẽ thấy một màn hình chia sẻ tệp và thư mục mới.

Tại đây, hãy nhấn vào “Tùy chọn chia sẻ”.

Nhấn vào Tùy chọn chia sẻ

Từ đây, bạn có thể vào chế độ chia sẻ liên kết (bằng cách chuyển sang “Bất kỳ ai có liên kết”). Bạn cũng có thể chỉ đặt chế độ xem thư mục từ đây.

Chọn tùy chọn chia sẻ

Sau đó, chọn cách bạn muốn chia sẻ thư mục với bạn bè, đồng nghiệp hoặc thành viên gia đình. Tùy chọn Tin nhắn hoạt động tốt nhất. Nhấp vào biểu tượng “Tin nhắn”.

Nhấn vào ứng dụng Tin nhắn

Sau đó tìm kiếm một liên hệ iMessage và nhấn nút “Gửi”.

Nhấn vào nút Gửi để chia sẻ thư mục

Nếu bạn muốn chia sẻ thư mục bằng liên kết, hãy vuốt đến cuối danh sách ứng dụng (khi bạn chuyển sang chia sẻ liên kết trong tùy chọn chia sẻ) và nhấn nút “Sao chép liên kết”.

Nhấn vào nút Sao chép liên kết trong Tệp

Sau đó, bạn có thể dán liên kết vào bất kỳ ứng dụng trò chuyện nào hoặc thậm chí gửi liên kết dưới dạng email.

Khi bật tính năng chia sẻ thư mục, chạm và giữ lại thư mục, sau đó chọn tùy chọn “Chia sẻ”. Tại đây, bạn sẽ thấy tùy chọn “Hiển thị mọi người”. Từ đây, bạn sẽ có thể theo dõi ai có quyền truy cập vào thư mục. Bạn có thể nhấn “Dừng chia sẻ” để tắt chia sẻ thư mục.

Nhấn vào Dừng chia sẻ

Khi một người bạn nhận được lời mời và thêm thư mục vào iCloud Drive của họ, họ sẽ có thể thấy “Được chia sẻ bởi (tên)” ở đầu thư mục được chia sẻ.

Được một người bạn chia sẻ trong thư mục dùng chung trong iCloud Drive

Cách chia sẻ thư mục ổ iCloud trên máy Mac

Trên máy Mac, bạn sẽ thấy rằng các tính năng của iCloud Drive được tích hợp ngay trong ứng dụng Finder. Sau khi cập nhật máy Mac của tôi lên macOS Catalina 10.15.4 bạn sẽ có thể chia sẻ các thư mục iCloud Drive trực tiếp từ máy Mac của mình.

Từ đó, tìm thư mục bạn muốn chia sẻ và nhấp chuột phải vào thư mục đó để mở menu ngữ cảnh.

Bây giờ, hãy chuyển đến menu “Chia sẻ” và chọn tùy chọn “Thêm người”.

Nhấp vào Thêm người từ menu ngữ cảnh

Bây giờ bạn sẽ thấy cửa sổ “Thêm người” mới.

Mở rộng menu “Tùy chọn chia sẻ” trong cửa sổ này để quản lý quyền và quyền truy cập vào các thư mục. Nếu bạn chỉ muốn sao chép liên kết, hãy nhấp vào nút “Sao chép liên kết”.

Để chia sẻ thư mục bằng ứng dụng Tin nhắn, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng Tin nhắn và nhấp vào nút “Chia sẻ”.

Nhấp vào Tin nhắn và sau đó Chia sẻ

Trên màn hình tiếp theo, nhập tên liên hệ rồi nhấp vào nút “Gửi”.

Nhấp vào Gửi

Để theo dõi cài đặt chia sẻ hoặc xóa liên hệ khỏi thư mục dùng chung, bạn có thể quay lại tùy chọn “Chia sẻ” trong menu ngữ cảnh. Tại đây, nhấp vào nút “Hiển thị mọi người”.

Nhấp vào Hiển thị mọi người từ menu ngữ cảnh

Từ trình đơn bật lên, hãy mở rộng bảng “Tùy chọn chia sẻ”. Tại đây, bạn có thể nhấp vào “Dừng chia sẻ” để ngừng chia sẻ thư mục.

Nhấp vào Dừng chia sẻ

Bạn mới sử dụng iCloud Drive? Hãy xem hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi để tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về cách sử dụng iCloud Drive.

Những bài viết liên quan

Back to top button