Bản cập nhật Google Photos mang đến nhiều tính năng hơn trong việc chia sẻ album


Lưu ý: Trong chủ đề sắp đọc tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về: Bản cập nhật Google Photos mang đến nhiều tính năng hơn trong việc chia sẻ album

CÁC Google đã phát hành bản cập nhật cho ứng dụng của bạn Google Ảnh để giúp việc chia sẻ album trở nên dễ dàng và an toàn hơn. Người dùng hiện có tùy chọn kiểm soát ai có quyền truy cập vào album, cũng như tùy chọn bật hoặc tắt chia sẻ liên kết. Theo hãng chia sẻ ảnh qua dịch vụ tăng 50% do COVID-19.

Với bản cập nhật, người dùng sẽ có tùy chọn mặc định để chia sẻ album với một hoặc nhiều người cụ thể thông qua Tài khoản Google của bạn🇧🇷 Nghĩa là, tùy chọn đầu tiên sẽ là thêm tài khoản Google của thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp của bạn. Ngoài ra, ứng dụng sẽ duy trì tùy chọn chia sẻ album Google Photos truyền thống. thông qua một liên kếtcó thể được nhúng trong email, văn bản hoặc blog.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt liên kết chia sẻ với bất kỳ ai và quyết định xem bạn có muốn cho phép các cộng tác viên khác thêm ảnh vào album hay không. Một tính năng kiểm soát album khác là khả năng xóa ai đó khỏi album, xóa ảnh và video cô ấy đã thêm🇧🇷

Những thay đổi này cho phép người dùng kiểm soát và bảo mật nhiều hơn, vì họ sẽ có nhiều quyền tự do hơn để theo dõi những gì khách của album đang làm. Bản cập nhật sẽ được tung ra trong tuần này và sẽ có mặt trên tất cả các tài khoản Google.

Ứng dụng Google Photos là một tính năng lưu thư viện cá nhân của bạn trên đám mây và có thể tạo các anbom cụ thể về người, ngày tháng, chuyến đi và địa điểm.

Nguồn: Blog Google

🇧🇷

Những bài viết liên quan

Back to top button